gallery/niels tattoo line logo nieuw
 
INFORMATIE OVER TATOEAGES

 

 

*Voor iedere klant worden nieuwe gesteriliseerde naalden en gesteriliseerde tubes en tips gebruikt.
*Na het beëindigen van iedere sessie worden de gebruikte naalden vernietigd.
*Alle materialen zijn "wegwerp" en worden alleen voor jou gebruikt.
*Als u medicijnen gebruikt, raadpleeg eerst uw arts

 

 

 

 

 

 

 

Heb je een idee maar nog niet het juiste ontwerp voor een tattoo? Ook voor tekeningen, ontwerp en advies kun je bij mij terecht. Bel gerust dan kunnen we in overleg kijken wat werkt voor jou.

Als een tattoo de eerste keer niet dekkend blijkt te zijn dan werk ik die kosteloos bij tot 6 weken na de eerste plaatsing. Kom hier op tijd mee zodat er zo min mogelijk kleurverschil ontstaat. Na deze periode is het meer werk en breng ik er kosten voor in rekening.

 

Op basis van een idee, schets of uitgewerkt ontwerp kunnen we in overleg bepalen wat de stappen gaan zijn en kan ik vervolgens een prijsindicatie bepalen.

 


Opknapwerk
Het is tevens mogelijk om een oude tattoo op te knappen of juist te 'verbergen'. Door een nieuwe tattoo erover heen te zetten wordt doorgaans een goed resultaat bereikt. Uiteraard is het ook mogelijk de oude te integreren in het nieuwe ontwerp of de oude tattoo bijvoorbeeld opnieuw in te kleuren.

De prijs die ik reken is afhankelijk van de grootte van de tattoo en het aantal uur dat ervoor nodig is om deze aan te brengen. Dit is inclusief het opzetten van de tekening op het lichaam, het voorbereiden van de steriele spullen en het tatoeëren zelf. Ook de tijd die nodig is voor het maken van of eventuele aanpassingen aan een ontwerp worden meegererekend.

 

 

Informatie over de risico's van tatoeages

Je bent van plan een tatoeage te laten aanbrengen. De GGD vindt het van belang om je van tevoren te informeren over een aantal mogelijke risico’s. Het aanbrengen van een tatoeage is een huiddoorborende handeling.
Door een juiste werkwijze en een juist gebruik van de apparatuur moet voorkomen worden dat je besmet wordt met bloed-overdraagbare ziekten, zoals Hepatitis B en C. Daarnaast kunnen door slechte verzorging en onhygiënische behandeling (zowel door jezelf als door de behandelaar) wondinfecties ontstaan die schadelijk zijn en je tatoeage er niet mooier op maken.

Je gezondheid
Als je lijdt aan één van de onderstaande gezondheidsklachten raadt de GGD je af om een tatoeage te laten aanbrengen.

• diabetes
• hemofilie
• chronische huidziekte
• contactallergie
• immuunstoornis
• hart- en vaatafwijkingen
• bij het gebruik van antistollingsmiddelen
• op plaatsen waar je plastische chirurgie of radiotherapie hebt ondergaan
• op plaatsen waar zich bulten, donkere moedervlekken, zwellingen of andere vormen van irritatie op je lichaam voordoen

Tijdens het aanbrengen van de tatoeage mag je niet onder invloed van alcohol of drugs zijn. Ook indien je zwanger bent, wordt het aanbrengen van een tatoeage afgeraden. Zorg dat je goed uitgerust bent, goed hebt gegeten en breng de tatoeëerder op de hoogte van zaken waarvan je denkt dat deze belangrijk zijn (bijvoorbeeld medicijngebruik, allergieën, overgevoeligheidsreacties, onder behandeling zijn van een dermatoloog e.d).

Allergische reacties
Bepaalde pigmentkleuren kunnen allergische reacties veroorzaken. De tatoeage kan dan vervormen en zelfs verdwijnen (het pigment wordt als het ware opgegeten). Mensen kunnen ook een latexallergie (latex zit soms in de materialen waarmee wordt gewerkt) hebben. Voordat men gaat tatoeëren moet een toestemmingsformulier worden ingevuld. Op het toestemmingsformulier wordt gevraagd of men bekend is met mogelijke allergieën.

Onder de 16 jaar wordt een tatoeage sterk afgeraden
Wil je het toch en je bent onder de 18 jaar, dan moet je wettige vertegenwoordiger meekomen naar de studio.

Tattoo Studio Tattoo line zet geen tatoeages bij personen onder de 18 jaar!

Toestemmingsformulier
Voordat je een tatoeage laat aanbrengen word je gevraagd een toestemmingsformulier (een verklaring) in te vullen. In dit toestemmings-formulier staan o.a. een aantal vragen over je gezondheid. Het invullen van het toestemmingsformulier is voor je eigen veiligheid. Ben je onder de 16 jaar dan moet je wettige vertegenwoordiger het toestemmingsformulier tekenen en zich legitimeren. Het toestemmingsformulier blijft in het bezit van de tatoeëerder en wordt vertrouwelijk behandeld.

Het aanbrengen van een tatoeage
Tijdens het aanbrengen van een tatoeage worden met kleine naalden inkt- en pigmentstoffen onder de huid aangebracht. Hierdoor ontstaat een voor het leven blijvende afbeelding. De inkt- en pigmentstoffen moeten aan strenge eisen voldoen. Dit wordt gecontroleerd door de Voedsel en Waren Autoriteit.

Voordat de tatoeage wordt aangebracht, wordt de huid schoongemaakt en gedesinfecteerd. Zo nodig wordt de huid geschoren. Dit moet gebeuren met een nieuw wegwerpscheermesje. Het aanbrengen van een tatoeage moet zo hygiënisch mogelijk gebeuren. Dat wil zeggen; de naald die door je huid gaat, mag niet eerder gebruikt zijn, moet uit een steriele verpakking komen en mag niet met de blote handen worden aangeraakt. Na afloop wordt de getatoeëerde plek verzorgd en afgedekt.

Het verzorgen van de tatoeage
Een pas aangebrachte tatoeage is vergelijkbaar met een schaafwond. De wond die door het tatoeëren is ontstaan heeft tijd en zorg nodig om te genezen. Met een goede verzorging is de wond na ca. 1 week genezen. Je krijgt van de tatoeëerder mondelinge en schriftelijke instructie mee hoe je de tatoeage moet verzorgen.

Richtlijnen
In Nederland geldt een wet die van toepassing is op het zetten van tatoeages. Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft hygiënerichtlijnen opgesteld en de tatoeëerders zijn verplicht deze richtlijnen na te leven. De GGD en Voedsel en Waren Autoriteit controleren 1 keer per twee jaar of de tatoeagestudio’s zich houden aan de richtlijnen.
 

Bron: Hygiënerichtlijnen voor tatoeëren (April 2009).

Wil je het toch en je bent onder de 18 jaar, dan moet je wettige vertegenwoordiger meekomen naar de studio.

 

 

 

gallery/gomes-tatoo2